Báo Ngôi Sao: https://ngoisao.vn/bar-cafe/hon-lang-giua-pho-bachs-coffee-quang-ngai

 

Báo Tài Chính Thị Trường: http://taichinhthitruong.com/dien-vien-doan-thanh-tai-cung-hoa-hau-bien-ninh-hoang-ngan-trai-nghiem-tai-bach-s-cofee-quang-ngai

 

 

Báo Sao Showbiz.net : http://saoshowbiz.net/nghe-sy-viet-no-nuc-den-bach-s-cofee-quang-ngai