- Chính sách nhân sự: Bach’s Coffee hiểu rằng giá trị cốt lõi của chúng tôi là nguồn nhân sự chất lượng, “Đủ tâm, đủ tầm”. Do đó chúng tôi rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ cũng như quan tâm đến đời sống của các thành viên gia đình Bach’s Coffee với phương châm tạo cho mỗi thành viên một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”.

- Bach’s Coffee phát triển nhân viên thông qua các chương trình đào tạo thường xuyên.

- Chính sách đãi ngộ của Bach’s Coffee được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí:

+ Tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp cho Quán

+ Cạnh tranh theo thị trường;

+ Khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc

+ Công bằng và minh bạch.

- Hệ thống đãi ngộ và phúc lợi Bach’s Coffee bao gồm: Lương, thưởng, bảo hiểm và phúc lợi khác.

- Quy trình tuyển dụng: Công tác tuyển dụng của Bach’s Coffee được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của Quán, trong từng giai đoạn cụ thể và thực hiện theo kế hoạch hàng năm. Thông tin tuyển dụng được thể hiện qua website của Quán, các phương tiện thông tin đại chúng và trên các website tuyển dụng khác. Nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện, email. Phỏng vấn trực tiếp và thử việc 2 tuần.